Naar het Havenplein en de Waddenpromenade in Harlingen.

3 min. (800 m)

Vertrek in noordoostelijke richting op de Hoge Willemskade naar Havenplein | 7 m

Hoge Willemskade draait naar rechts en wordt Havenplein | 160 m

Havenplein draait naar links en wordt Prinsenstraat | 130 m

Prinsenstraat draait iets naar rechts en wordt Oude Ringmuur | 130 m

Sla linksaf richting Waddenpromenade | 86 m

Weg vervolgen naar Waddenpromenade | 300 m

Naar Huize Brandaris

4 min. (500 m)
Na het afmeren van de veerboot gaat u van boord.
Loop over het havenplein in de richting van de vuurtoren Brandaris de hoofdstraat (Torenstraat) in.
Na 50 meter linksaf de Westerbuurtstraat in naar de witte Westerkerk.
Loop hier links voorbij. Na 50 meter ziet u rechts Huize Brandaris.
Kijk desgewenst ook even op het YouTube filmpje:

Maps

© 2022 Locosoft B.V. Alle rechten voorbehouden | www.locosoft.nl